На главную

Правила и условия

Редакція від 15.05.2015 Правила надання та отримання послуг у сфері інформаційних технологій Ці Правила регулюють взаємовідносини між замовниками послуг у сфері інформаційних технологій та виконавцем. Ці Правила не є публічним договором. 1. Терміни та визначення 1.1. Особовий рахунок — це набір букв латинського алфавіту та/або арабських цифр, який становить особистий платіжний ідентифікатор Замовника, використовуваний при всіх розрахунках з Виконавцем. Особовий рахунок не є таємною, конфіденційною або інформацією з обмеженим доступом. 1.2. Особистий кабінет — автоматизована система замовлення та керування послугами розташована за адресою: http(s)://account.itos.net.ua. 1.3. Платіжний портал — автоматизована система оплати послуг розташована за адресою: http(s)://pay.itos.net.ua. 1.4. PIN (Personal Identification Number) — персональний ідентифікаційний номер. Використовується для ідентифікації особи та є таємною інформацією. 1.5. Робочий час — це звичайний час у проміжок між 09:00 та 16:00 у банківські дні. Робочий час не є графіком роботи. 1.6. Надміру сплачені кошти — кошти, які були сплачені та обліковуються на особовому рахунку особи й на які не замовлено жодної послуги. 1.7. Робочий час не є графіком роботи. 2. Загальні положення 2.1. У разі виявлення або підозри на вчинення протиправних дій, порушення чинного законодавства України та норм міжнародного права, надання послуг може бути призупинено або повністю припинено (з повним видаленням даних), з подальшою відмовою в наданні послуг загалом. В цьому випадку вартість сплачених послуг та надміру сплачені кошти поверненню не підлягають. 2.2. Ідентифікація особи проводиться: 1) Перевіркою PIN; 2) Ідентифікаторами облікового запису при використанні Особистого кабінету. 2.3. Встановлення особи здійснюється шляхом надання наступних відомостей та документів: 1) Повних прізвища, ім’я та по-батькові; 2) Реєстраційного номеру облікової картки платника податків; 3) Адреси реєстрації, або проживання, або для листування; 4) Копії першої сторінки паспорта громадянина; 5) Інших відомостей та документів на вимогу. 2.4. У разі відмови особи у наданні відомостей та документів визначених цими Правилами, необхідних для встановлення цієї особи, у наданні послуг може бути відмовлено. 2.5. У разі відмови від послуг або повернення коштів за послуги період надання яких ще не закінчився тягне за собою припинення надання цих послуг з видаленням даних цих послуг. 3. Порядок замовлення, відмови та користування послугами 3.1. Замовлення послуг відбувається через: 1) Особистий кабінет; 2) Онлайн-чат; 3) Skype; 4) Електронну пошту; 5) Телефоном або факсимільним повідомленням; 6) Звичайною поштою. 3.2. Відмова від послуг відбувається через: 1) Особистий кабінет; 2) Онлайн-чат; 3) Електронну пошту; 4) Звичайною поштою. 3.3. При замовленні послуг, якщо дані особи є в автоматизованій системі, а спосіб замовлення не дає змоги автоматично ідентифікувати особу замовника, проводиться ідентифікація такої особи. В разі невдалої ідентифікації, послуга не надається. 3.4. При відмові від послуг, якщо спосіб відмови не дає змоги автоматично ідентифікувати особу замовника, проводиться ідентифікація такої особи. В разі невдалої ідентифікації, відмова від послуги вважається нікчемною. 3.5. Зміна параметрів послуг відбувається через 1) Особистий кабінет; 2) Онлайн-чат; 3) Електронну пошту. 3.6. При зміні параметрів послуг, якщо спосіб зміни не дає змоги автоматично ідентифікувати особу замовника, проводиться ідентифікація такої особи. В разі невдалої ідентифікації, зміна параметрів послуги не проводиться. 4. Вартість послуг та порядок розрахунків 4.1. Вартість послуг та період їх надання розміщені на сайті: http(s)://itos.net.ua. 4.2. Вартість кожної послуги та мінімальний період їх надання (година, день, місяць, рік тощо), встановлюються кілька разів на день. 4.3. Для послуг, які знаходяться в процесі надання, нова вартість та мінімальний період надання починає діяти з моменту закінчення діючого періоду надання послуги, а для нових — в момент замовлення. 4.4. Всі послуги надаються виключно за умови їх повної передплати. 4.5. Датою оплати послуг вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок. 4.6. Надання послуг, якщо єдиною умовою залишається оплата, може бути розпочато не раніше одержання оплати за ці послуги. 4.7. Оплата послуг здійснюється безготівковим шляхом або готівкою. 4.8. Оплата готівкою здійснюється виключно через фінансові установи з якими укладено відповідний договір. 4.9. Перелік всіх способів оплати (безготівковим шляхом та готівкою), та порядок їх використання розміщені на Платіжному порталі. 4.10. Для деяких способів оплати можуть бути встановлені певні строки між ініціюванням оплати (здійсненням платежу через фінансову установу), та зарахуванням сплачених коштів на банківський рахунок й наданням послуг. 4.11. Для кожного особового рахунку можуть бути встановлені певні обмеження щодо способів оплати. 4.12. Для кожного способу оплати можуть бути встановлені додаткові комісії та певні ліміти. 4.13. При оплаті платіжною карткою, з метою запобігання несанкціонованого використання картки (шахрайства), вибірково може здійснюватися перевірка: тимчасове блокування 1,00 грн. із зазначенням перевірочного коду в описі цієї транзакції, який необхідно одержати та ввести. У разі відмови від проходження цієї перевірки або введення хибного перевірочного коду, чи його не введення, оплата цим способом не приймається. Сума тимчасового блокування у розмірі 1,00 грн. не списується, а залишається заблокованою відповідно до правил емітента платіжної картки (як правило на строк до 30 днів). Претензії по цій транзакції не можуть бути пред’явлені. 4.14. У разі закінчення періоду надання послуги та відсутності на особовому рахунку особи достатньої суми коштів для подовження надання такої послуги або відсутності замовлення на її автоматичне подовження, надання послуги припиняється з видаленням усіх параметрів та даних послуги. 4.15. Автоматичне подовження періоду надання послуги у разі його закінчення, проводиться за умови наявності на особовому рахунку особи достатньої суми коштів для подовження надання такої послуги на новий період та особою замовлено автоматичне подовження цієї послуги. 4.16. Відновлення надання послуги здійснюється за умови повної передплати вартості цієї послуги та сплати додаткових платежів. 4.17. Розгляд звернень щодо повернення надміру сплачених коштів здійснюється протягом 5 днів з моменту одержання такого звернення. 4.18. Повернення надміру сплачених коштів здійснюється за зверненням платника протягом 14 банківських днів з моменту задоволення такої вимоги, без урахування строку необхідного третім особам — фінансовим установам, задіяним у процесі проведення платежу. 4.19. Повернення коштів за послуги надання яких розпочалося не здійснюється. 4.20. Повернення надміру сплачених коштів здійснюється наступним способом: 1) На банківську платіжну картку з якої було здійснено платіж, якщо такий платіж було здійснено з використанням платіжного шлюзу: ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», ПУАТ «Фідобанк», ТОВ «Платежі онлайн» (Platon), ПрАТ «Український процесінговий центр»; 2) На банківський рахунок в українському банку. Перерахування коштів на банківський рахунок здійснюється за умови надання письмової заяви або заяви у електронному вигляді яка відповідає вимогам Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронний документообіг». Заява також повинна відповідати вимогам ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» та містити повні банківські реквізити для здійснення платежу. Заяви які не відповідають наведеним в цьому пункті вимогам, до розгляду не приймаються. 4.21. Порядок повернення коштів електронними грошима, на рахунки в іноземних банках тощо визначається в кожному випадку окремо. 5. Реєстрація та делегування домених імен 5.1. Реєстрація та делегування доменого імені відбувається протягом 21 години робочого часу після повної передплати вартості послуги, за умови, якщо таке домене ім’я є вільним. 5.2. У разі, якщо не вказано повних прізвища, ім’я, по-батькові, адреси електронної пошти, номеру телефону та фізичної адреси (адреси для листування), власника доменого імені, реєстрація та делегування такого доменого імені здійснюється на технічний ідентифікатор (nic-handle), з усіма витікаючими з цього наслідками. Делегування (перереєстрація), доменого імені на особу первинного замовника, якщо домене ім’я зареєстроване та делеговане на технічний ідентифікатор (nic-handle), здійснюється за його зверненням та тільки після встановлення його особи. Встановлення особи первинного замовника здійснюється в порядку передбаченому цими Правилами. 5.3. Прийняття (трансфер), доменого імені від іншого реєстратора відбувається з одночасним подовженням строку реєстрації та делегування такого доменого імені мінімум на один період та за умови повної передплати вартості послуги. 5.4. При перенесенні (трансфері), доменого імені від іншого реєстратора, особа повинна надати відповідний чинний авторизаційний код від цього доменого імені. За відсутності або не чинності відповідного авторизаційного коду, послуга не надається. 5.5. У разі, якщо особа, на яку зареєстровано та якій делеговано домене ім’я відрізняється від особи яка запитує перенесення (трансфер), цього доменого імені, такий запит є нікчемним, а у наданні послуги відмовляється. 5.6. Перенесення (трансфер), доменого імені до іншого реєстратора здійснюється на вимогу особи. Код авторизації для перенесення (трансферу), доменого імені до іншого реєстратора надається через Особистий кабінет або за письмовою заявою. 5.7. Вимоги до письмової заяви про перенесення (трансфер) доменого імені до іншого реєстратора: 1) Заява повинна відповідати вимогам ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». 2) До заяви обов’язково повинна бути додана належним чином засвідчена копія 1 та 2 сторінок паспорта громадянина. 3) Заява з додатками повинна бути надіслана за адресою: А/С 1367, м. Дніпропетровськ, 49018. Заява яка не відповідає цим вимогам, залишається без розгляду, про що особа повідомляється протягом 7 годин робочого часу. 5.8. Заяви про перенесення (трансфер) доменого імені до іншого реєстратора розглядається протягом 7 годин робочого часу після її одержання. 5.9. Делегування (перереєстрація), доменого імені від однієї особи іншій здійснюється виключно для тих домених імен, первинні замовники яких були встановлені та на підставі письмової заяви або заяви у електронному вигляді яка відповідає вимогам Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронний документообіг» та ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». 5.10. Для доменого імені, замовником якого є невстановлена особа, внесення змін відбувається за додаткову плату у розмірі 20,00 грн. за кожну операцію. 5.11. При наданні послуг з реєстрації та делегування домених імен, в першу чергу застосовуються офіційні правила доменої зони. 6. Особистий кабінет 6.1. Доступ до Особистого кабінету здійснюється на підставі облікового запису. 6.2. Ідентифікаторами для використання облікового запису є адреса електронної пошти/номер мобільного телефону та пароль. Пароль є таємною інформацією яка відома тільки користувачу Особистого кабінету. Користувач несе особисту відповідальність за надійність за збереження паролю. 6.3. Всі дії особи здійснені через Особистий кабінет з використанням її облікового запису, розцінюються як волевиявлення цієї особи. 7. PIN 7.1. PIN надсилається на номер телефону вказаний особою при первинній реєстрації в автоматизованій системі та доступний для перегляду в Особистому кабінеті. 7.2. Зміна PIN проводиться в автоматичному режимі: 1) За допомогою Особистого кабінету; 2) Телефонним дзвінком з обов’язковою перевіркою діючого PIN. 7.3. Всі дії здійснені особою ідентифікованою за допомогою PIN, розцінюються як волевиявлення цієї особи. Особа несе особисту відповідальність за збереження свого PIN. 7.4. Після 3 невдалих перевірок PIN, ідентифікація за його допомогою не проводиться до його зміни особою. 8. Листування електронною поштою 8.1. Повідомлення електронної пошти вважається отриманим адресатом у разі прийняття цього повідомлення поштовим сервером адресата з кодом відповіді: 250. 8.2. Підтвердженням отримання повідомлення адресатом є відповідний запис в журналі поштового сервера відправника або автоматично генерована відповідь поштового сервера відправника або адресата про успішне прийняття повідомлення електронної пошти. 8.3. Повідомлення електронної пошти отримане з адреси відмінної від тої яка значиться в автоматизованій системі або якщо адреса (IP-адреса або домене ім’я), поштового сервера відправника відрізняється від даних зазначених в MX або SPF записах доменної зони доменного імені до якого належить адреса електронної пошти відправника або, якщо цифровий підпис DKIM в отриманому повідомленні є недійсним — таке повідомлення вважається нікчемним, за винятком автентичності електронно- цифрового підпису (виданого акредитованим центром сертифікації ключів), яким підписано вміст повідомлення. 9. Персональні дані 9.1. З замовленням першої послуги, особа надає свою згоду на збір, зберігання та оброблення своїх персональних даних, включаючи їх передачу третім особам, з метою надання послуг цій особі. Разом із тим, особа не вимагає повідомляти про кожний факт передачі своїх персональних даних третім особам. 9.2. Відмова або заборона особи на збір, зберігання та оброблення своїх персональних даних, включаючи їх передачу третім особам, автоматично тягне за собою припинення надання послуг з моменту одержання такої відмови чи заборони. Кошти сплачені за послуги, в тому числі надмірно сплачені, в такому випадку, поверненню не підлягають. 9.3. Третіми особами, яким передаються персональні дані є контрагентами задіяними в процесі надання послуг, без участі яких надання послуг є неможливим. 10. Відповідальність 10.1. Особа самостійно несе повну відповідальність за збитки, неотримані доходи (упущену вигоду), та інші негативні наслідки в разі недотримання/неналежного дотримання або порушення цих Правил. 10.2. У разі виявлення або підозри на вчинення протиправних дій, порушення чинного законодавства України та норм міжнародного права, надання послуг може бути призупинено або повністю припинено (з повним видаленням даних). 10.3. Виконавець не несе відповідальності за: 1) Своєчасність, повноту та якість послуг, надання яких залежить від третіх осіб; 2) Будь-які збитки або шкоду, в тому числі втрачену вигоду, завданих особі або третім особам в наслідок використання/отримання послуг; 3) Ненадання послуг особі або надання їх неналежним чином чи не в повному обсязі у разі надання особою недостовірної або неповної інформації про себе та даних необхідних для надання послуг; 4) Обробку платежів від особи в тому числі ненадання або несвоєчасне надання послуг внаслідок не вказання або хибного вказання особою особового рахунку при здійсненні розрахунків. 10.4. У разі порушення цих Правил (включаючи інші суміжні правила на які є відповідне посилання у цих Правилах), виконавець має право в односторонньому порядку припинити або обмежити надання послуг особі яка порушила ці Правила, а також відмовити у виконанні всіх діючих та майбутніх замовлень. 10.5. У разі порушення цих Правил (включаючи інші суміжні правила на які є відповідне посилання у цих Правилах), виконавець має право застосувати до особи яка порушила ці Правила у якості штрафних санкцій (та оперативно-господарських санкцій), стягнення у сумі яка обліковується на особовому рахунку цієї особи (надміру сплачені кошти). 10.6. У разі, якщо порушення цих Правил (включаючи інші суміжні правила на які є відповідне посилання у цих Правилах), призвело до збитків або певних витрат виконавця, особа яка порушила ці Правила зобов’язана відшкодувати виконавцю всі збитки та витрати в повному обсязі. 10.7. Виконавець вправі припинити надання послуг та відмовити у їх наданні, у разі, якщо дані надані особою про себе є недостовірними або неповними. 11. Обставини непереборної сили (форс-мажор) 11.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цих Правил та надання послуг, якщо це викликано дією обставин нездоланної сили, про які Сторони не могли знати завчасно, або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежі, повені, землетруси, цунамі, смерчі, урагани, тайфуни, зсуви, селеві потоки, сніжні лавини, та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, аварії на транспорті, в системах енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та посадових осіб. 11.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин негайно сповіщає про це іншу сторону. 11.3. Виконання цих Правил та надання послуг, в повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин нездоланної сили триває більш ніж три місяці, то Договір вважається розірваним. 12. Заключні положення 12.1. Зміни та доповнення до цих Правил здійснюються шляхом публікації нової редакції Правил. 12.2. Нова редакція Правил для нових осіб набирає чинності з моменту її публікації, а для тих осіб, дані яких вже є в автоматизованій системі — на третій день після публікації. 12.3. Особи повинні самостійно відслідковувати всі зміни в Правилах, вартості послуг тощо. 12.4. При вирішенні спорів у судовому порядку територіальна підсудність справ відноситься до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська або Господарського суду Дніпропетровської області. 12.5. Ці правила складені українською мовою згідно вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Електронний документообіг», підписані електронним цифровим підписом та скріплені електронною печаткою виданими Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України.